Zásady ochrany osobných údajov

Netgo sp. z o.o.

Na adrese dialnicnaznamkaonline.sk, prístupnej z adresy dialnicnaznamkaonline.sk, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva stránka dialnicnaznamkaslovensko.com, a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú v [base_url].

Súhlas

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, o ktorých poskytnutie vás žiadame, a dôvody, prečo vás o ich poskytnutie žiadame, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Pri registrácii účtu vás môžeme požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane položiek, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Zhromaždené informácie používame rôznymi spôsobmi vrátane:

  • Poskytovať, prevádzkovať a udržiavať našu webovú lokalitu
  • Zlepšovanie, prispôsobovanie a rozširovanie našej webovej stránky
  • Poznať a analyzovať, ako používate našu webovú lokalitu
  • Vyvíjať nové produkty, služby, vlastnosti a funkcie
  • Komunikovať s vami buď priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, a to aj na účely zákazníckeho servisu, poskytovania aktualizácií a ďalších informácií týkajúcich sa webovej lokality a na marketingové a propagačné účely
  • Zasielať vám e-maily
  • Nájdenie a prevencia podvodov

Záznamové súbory

dialnicnaznamkaslovensko.com dodržiava štandardný postup používania súborov denníka. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/odkazované stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové signály

Tak ako každá iná webová stránka, aj dialnicnaznamkaslovensko.com používa ‚cookies‘. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane predvolieb návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Politiky ochrany osobných údajov reklamných partnerov

V tomto zozname môžete nájsť zásady ochrany osobných údajov jednotlivých reklamných partnerov stránky dialnicnaznamkaslovensko.com.

Interné reklamné servery alebo reklamné siete používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke dialnicnaznamkaslovensko.com, a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Všimnite si, že stránka dialnicnaznamkaslovensko.com nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Politiky ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov stránky dialnicnaznamkaslovensko.com sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné Zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa z určitých možností odhlásiť.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Právo na ochranu osobných údajov podľa zákona CCPA (nepredávajte moje osobné údaje)

Podľa zákona CCPA majú kalifornskí spotrebitelia okrem iných práv právo na:

požiadať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

požiadať, aby podnik vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

Žiadať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Právo na ochranu údajov podľa GDPR

Chceli by sme sa uistiť, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má právo na nasledujúce práva:

Právo na prístup – máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek údajov, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme doplnili informácie, o ktorých sa domnievate, že sú neúplné.

Právo na vymazanie – Máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu – Máte právo za určitých podmienok namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo požadovať, aby sme údaje, ktoré sme zhromaždili, za určitých podmienok preniesli inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie o deťoch

Ďalšou súčasťou našich priorít je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich aktivity online.

dialnicnaznamkaslovensko.com vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takýto druh informácií na našich webových stránkach, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie okamžite odstránili z našich záznamov.

Kontaktné informácie

Netgo sp. z o.o.

Adresa: ul. Graniczna 29 ,40-017 Katowice, Poľsko

Email: contact@[domain}